G-kullen
Födda 15/4 2006


Hälsa
Namn Hd Ed Bett Tänder Testiklar Öron Övrigt
Granat A UA Ua UA UA Häng  
G-Boss B UA Ua Ua Ua    
Garras B UA Ua Ua Ua    
Gnista A UA Överbett UA   1 löst  

Meriter
Namn Titlar Skh Sph Sök Rph Tjh Mentalitet Uts/ext. Lydnad Övrigt
Granat     Hkl       MH
MT
     
G-Boss             MH
MT
     
Garras

TJH 1 flygvapnet

  Ekl      FM-hund MH
MT
    TjhSM -09,-10
Gnista     Godk Lkl       MH
MT
     

Mentalitet
Syfte Granat G-Boss Garras Gnista
Samarbete
föremål/förare
4 1 3 3
Samarbete
föremål/tl
3 1 3 1
Gripa
ta tag 5 m
4 4 5 3
Gripa
ta tag 40 m
3 4 5 3
Gripa
hålla 5 m
3 3 3 3
Gripa
hålla 40 m
4 5 3 3
Gripa
slita, dra 5 m
3 1 4 4
Gripa
slita, dra 40 m
4 4 4 3
Förföljande 4 5 5 4
Förföljande
gripande
3 4 5 2
Uthållighet 2 1 5 1
Social självsäkerhet 4 5 4 3
Social nyfikenhet 4 5 5 3
Socialt samspel 1 2 4 1
Handlingsförmåga 4 3 4 3
Annpassningsförmåga 3 5 3 3
Koncentration 3 4 4 2
Avreaktion 4 3 5 3
Minnesbilder 4 5 5 3
Rädsla 4 4 4 2
Aggressivitet 3 5 3 3
Nyfikenhet 4 3 5 3
Skott 5 5 5 5
Poäng 398 419 502 293


Stamtavla

G-kullen
Korad SBCH
Råggrindan’s Grozz

Korad SBCH
Tjh
Kiragårdens Grimm

Likatorps Bronja

KORAD TJH
Norpatorps Lita
KORAD
Norpatorps Jork, "Jeck"
Marhöjs Leva