Lita Till G-Boss
Blivande tävlingshund!
Ägare: Esse och Mari-Louise Osterman, Trollhättan
HD: B ED: UA


Boss Feb-08

Boss feb-08