TJH 1 Lita Till Garras,
tävlingshund!
Ägare: Gunilla Lindbäck, Kalix.
HD:B ED:UA
Tjänstehundssm bev. 2009, 2010