Lita Till Granat
tävlingshund!
Ägare: Ulla Eliasson, Östersund
HD: A ED: UA


Ulla och Granat, Juli 2007
Granat 6månader