Lita Till Nestor Navigator
Blivande tävlingshund!

ägare: Angelica Johansson, Fredrik Jonsson, Hörnefors
HD: A ED: UA