Syfte Zaiko  
Samarbete
föremål/förare
3 Leker själv- men kommer efter uppmaning.
Samarbete
föremål/tl
3 Leker själv- men kommer efter uppmaning.
Gripa
ta tag 5 m
3 Griper direkt men ej med hela munnen,alt griper direkt och tappar.
Gripa
ta tag 40 m
3 Griper direkt men ej med hela munnen,alt griper direkt och tappar.
Gripa
hålla 5 m
5 Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
hålla 40 m
4 Tuggar/byter tag vid något tillfälle.
Gripa
slita, dra 5 m
5 Rycker, drar emot-även under den passiva delen-till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande.
Gripa
slita, dra 40 m
5 Rycker, drar emot-även under den passiva delen-till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande.
Förföljande 5 Startar med hög fart-målinriktad.
Förföljande
gripande
5 Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek
Uthållighet 5 Jobbar i 90 sek, hämtas av föraren.
Social självsäkerhet 5 Socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet 4 Besvarar när figurant bjuder.
Socialt samspel 2 Svarar svagt på lek & lekinviter- kan avbryta.
Handlingsförmåga 4 Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
Annpassningsförmåga 4 Anpassar intensitete i de flesta situationer.
Koncentration 4 Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2.)
Avreaktion 4 Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.
Minnesbilder 4 Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
Rädsla 3 Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.
Aggressivitet 4 Visar liten aggression.
Nyfikenhet 3 Går fram med hjälp
Skott 5 Ingen reaktion,kontroll första skottet.
Poäng 468  
Plats Njurunda
Domare Stefan Björkman & Torbjörn Eriksson