Kurants Nemo

  

MT-Protokoll

Syfte Nemo  
Samarbete
föremål/förare
3 Leker själv-men kommer efter uppmaning.
Samarbete
föremål/tl
4 Leker själv-men kommer efter uppmaning
Gripa
ta tag 5 m
5 Griper direkt med hela munnen hög fart och intensitet.
Gripa
ta tag 40 m
4 Griper med hela munnen ngn tidsfördröjning.
Gripa
hålla 5 m
5 Fast bett. Håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
hålla 40 m
5 Fast bett, håller i samtliga situationer. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
slita, dra 5 m
5 Rycker, drar emot-även under den passiva delen-till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande.
Gripa
slita, dra 40 m
5 Rycker, drar emot-även under den passiva delen-till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande.
Förföljande 5 Startar med hög fart-målinriktad.
Förföljande
gripande
5 Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Uthållighet 5 Jobbar i 90 sek, hämtas av föraren.
Social självsäkerhet 5 Socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet 4 Besvarar när figurant bjuder.
Socialt samspel 5 Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Handlingsförmåga 5 Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Annpassningsförmåga 5 Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
Koncentration 4 Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2.)
Avreaktion 5 Avreagerar snabbt i alla situationer.
Minnesbilder 4 Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
Rädsla 5 Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet 5 Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
Nyfikenhet 4 Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning
Skott 5 Ingen reaktion,kontroll första skottet.
Poäng 558  
Plats Eskilstuna
Domare Leif Hjälm & Hans Kinn