Syfte Krazy
Samarbete
föremål/förare
3 Leker själv- men kommer efter uppmaning.
Samarbete
föremål/tl
2 Leker själv kommer efter lång tidfördröjning/upprep uppm från testled.
Gripa
ta tag 5 m
5 Griper direkt med med hela munnen, hög fart och intensitet.
Gripa
ta tag 40 m
5 Griper direkt med med hela munnen, hög fart och intensitet.
Gripa
hålla 5 m
4 Tuggar/byter tag vid något tillfälle.
Gripa
hålla 40 m
4 Tuggar/byter tag vid något tillfälle.
Gripa
slita, dra 5 m
5 Rycker, drar emot-även under den passiva delen-till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande.
Gripa
slita, dra 40 m
5 Rycker, drar emot-även under den passiva delen-till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande.
Förföljande 5 Startar med hög fart-målinriktad.
Förföljande
gripande
4 Griper direkt, släpper.
Uthållighet 5 Jobbar i 90 sek, hämtas av föraren.
Social självsäkerhet 5 Socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet 3 Neutral, låter sig klappas.
Socialt samspel 4 Svarar på lek & lekinviter.
Handlingsförmåga 5 Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Annpassningsförmåga 4 Anpassar intensitete i de flesta situationer.
Koncentration 4 Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2.)
Avreaktion 5 Avreagerar snabbt i alla situationer.
Minnesbilder 5 Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Rädsla 5 Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet 5 Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
Nyfikenhet 5 Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Skott 4 Kontroll vid flera skott.
Poäng 530  
Plats Tierps Bk
Domare Stefan Björkman & Curt Blixt