Syfte Kaxa  
Samarbete
föremål/förare
3 Leker själv- men kommer efter uppmaning.
Samarbete
föremål/tl
3 Leker själv- men kommer efter uppmaning.
Gripa
ta tag 5 m
4 Griper med med hela munnen, ngn tidsfördröjning
Gripa
ta tag 40 m
3 Griper direkt men e jmed hela munnen, alt griper direkt och tappar
Gripa
hålla 5 m
2 Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
Gripa
hålla 40 m
2 Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
Gripa
slita, dra 5 m
2 Håller, men drar inte emot.
Gripa
slita, dra 40 m
2 Håller, men drar inte emot.
Förföljande 4 Startar tveksamt eller håller låg fart. kan öka farten efter hand, fullföljer
Förföljande
gripande
4 Griper direkt, släpper.
Uthållighet 4 Jobbar i 60 sek.
Social självsäkerhet 5 Socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet 4 Besvarar när figurant bjuder.
Socialt samspel 2 Svarar svagt på lek & lekinviter-kan avbryta..
Handlingsförmåga 3 Löser uppgifter i de flesta situationer.
Annpassningsförmåga 4 Anpassar intensitete i de flesta situationer.
Koncentration 3 Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2.)
Avreaktion 3 Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation.
Minnesbilder 5 Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Rädsla 4 Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning
Aggressivitet 3 Visar ingen aggression/visar kotrvariga aggressionsyttringar.
Nyfikenhet 4 Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
Skott 5 Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Poäng 415  
Plats Tierps Bk
Domare Stefan Björkman & Curt Blixt