MT-Protokoll
Syfte Frost  
Samarbete
föremål/förare
5 Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Samarbete
föremål/tl
5 Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Gripa
ta tag 5 m
3 Griper direkt men ej med hela munnen,alt griper direkt och tappar.
Gripa
ta tag 40 m
3 Griper direkt men ej med hela munnen,alt griper direkt och tappar.
Gripa
hålla 5 m
3 Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
Gripa
hålla 40 m
5 Fast bett, håller i samtliga situationer. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
slita, dra 5 m
5 Rycker, drar emot-även under den passiva delen-till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande.
Gripa
slita, dra 40 m
5 Rycker, drar emot-även under den passiva delen-till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande.
Förföljande 5 Startar med hög fart-målinriktad.
Förföljande
gripande
3 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Uthållighet 2 Framme. Jobbar i mindre än 30 sek.
Social självsäkerhet 4 Socialt säker i de flesta situationer.
Social nyfikenhet 4 Besvarar när figurant bjuder.
Socialt samspel 4 Svarar på lek & lekinviter.
Handlingsförmåga 4 Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
Annpassningsförmåga 2 Anpassar med hög intensiteten i samtliga situationer.
Koncentration 3 Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2.)
Avreaktion 3 Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer-alt lång tid i enstaka situation.
Minnesbilder 5 Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Rädsla 4 Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning.
Aggressivitet 3 Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar..
Nyfikenhet 4 Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning
Skott 5 Ingen reaktion,kontroll första skottet.
Poäng 429  
Plats Uddevalla
Domare Anne-Chatrine Edoff& Owe Andersson