Kvasers Frode
Hd: A Ed UA Rygg UA
Meriter: MH, Korad(465), Gdk L-test
SE B(IPO/BHP)CH, 6 Cert
SSM IPO 2008, 2009(12), 2010(15)
SSM BSL 2011(2)
IPO-SM 2008, 2009(5), 2010
Kkl 1 livstid
Uppfl t Lkl spår
Frode 4e bästa IPO hund 2009
DISTRIKTSMÄSTARE VÄRMLAND 2010

"Frode är en kraftfull hane med en maskulin utstrålning.Frode besitter stor kamplust, är måttligt hård och nervfast med fina allvarsbitar. Frode är en utmärkt spårhund, korrekt i sin lydighet och är en härlig skyddshund. Frode har fulla fasta bett med hårda angrepp"


 

Syfte Frode  
Samarbete
föremål/förare
3 Leker själv- men kommer efter uppmaning.
Samarbete
föremål/tl
1 Leker ej/leker själv/kommer ej
Gripa
ta tag 5 m
5 Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Gripa
ta tag 40 m
5 Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Gripa
hålla 5 m
5 Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
hålla 40 m
5 Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
slita, dra 5 m
5 Rycker, drar emot-även under den passiva delen-till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande.
Gripa
slita, dra 40 m
5 Rycker, drar emot-även under den passiva delen-till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande.
Förföljande 4 Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.
Förföljande
gripande
1 Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.
Uthållighet 2 Framme. Jobbar i mindre än 30 sek.
Social självsäkerhet 5 Socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet 5 Normalt nyfiken när anledning finns.
Socialt samspel 2 Svarar svagt på lek & lekinviter -kan avbryta.
Handlingsförmåga 5 Är aktiv för att lösa uppgifter i de samtliga situationer.
Annpassningsförmåga 3 Anpassar intensiteten - men med tidsfördröjning.
Koncentration 4 Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2.)
Avreaktion 5 Avreagerar snabbt 1 alla situationer.
Minnesbilder 5 Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Rädsla 4 Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning.
Aggressivitet 3 Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
Nyfikenhet 4 Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning
Skott 5 Ingen reaktion,kontroll första skottet.
Poäng 465  
Plats Eskilstuna
Domare Leif Hjälm, Leif Sundberg