Planerade Kullar!

Nästa kull planeras hösten 2015!


E:To-Fast Zgusse
Hd: B Ed:UA
Mt: 453 p. Under utbildning till polishund


U:SE Spch sbch Lita Till Öya
Hd: A, Ed: UA
Mt: 468 p, Ekl spår, Hkl sök

 

:

Å-Kull
To-Fast Zgusse Svolle Basra
Chauqin Aika
Lita Till Öya Rapport's Frost
Lita Till Kaxa

För mer info/intresseanmälan kontakta Lotta.

 

Planerade kullar

  


 

 

 

Korad  
 

För mer info/intresseanmälan kontakta Lotta