R-kullen
Födda 19/1 2009


Hälsa
Namn Hd Ed Bett Tänder Testiklar Öron Övrigt
Röja B UA UA     UA  
Rejsa A A (UA) UA     UA Röntgad i Norge

Meriter
Namn Titlar Skh Sph Sök Rph Tjh Mentalitet Uts/ext. Lydnad Övrigt
Röja             MH
MT
    FM-hund
Rejsa     Lkl
(Norge)
      MH
MT
  2:ndra pris lkl 2  

Mentalitet
Syfte Röja Rejsa
Samarbete
föremål/förare
   
Samarbete
föremål/tl
   
Gripa
ta tag 5 m
   
Gripa
ta tag 40 m
   
Gripa
hålla 5 m
   
Gripa
hålla 40 m
   
Gripa
slita, dra 5 m
   
Gripa
slita, dra 40 m
   
Förföljande    
Förföljande
gripande
   
Uthållighet    
Social självsäkerhet    
Social nyfikenhet    
Socialt samspel    
Handlingsförmåga    
Annpassningsförmåga    
Koncentration    
Avreaktion    
Minnesbilder    
Rädsla    
Aggressivitet    
Nyfikenhet    
Skott    
Poäng    


Stamtavla

F-kullen
Molars Fix SCHHIII
Eros Von Der Mohnwiese

IPO/BHPI IPOI IPOII IPOIII
Molars Trigga

Korad Tjh Norpatorps Lita

Korad Norpatorps Jork
Marhöjs Leva