L-kullen
Födda 18/10 2006


Hälsa
Namn Hd Ed Bett Tänder Testiklar Öron Övrigt
Leva A UA UA     UA  
Lex B/C UA UA   UA UA  

Meriter
Namn Titlar Skh Sph Sök Rph Tjh Mentalitet Uts/ext. Lydnad Övrigt
Leva Korad
LP 1
  Godk.
Ekl
Godk
Hkl
    MH
MT
Godk. exteriör 1:a pris lkl 1  
Lex     Hkl       MH
MT
2:a öppenklass    

Mentalitet
Syfte Leva Lex
Samarbete
föremål/förare
5 3
Samarbete
föremål/tl
5 2
Gripa
ta tag 5 m
4 5
Gripa
ta tag 40 m
3 4
Gripa
hålla 5 m
3 5
Gripa
hålla 40 m
3 5
Gripa
slita, dra 5 m
3 5
Gripa
slita, dra 40 m
3 5
Förföljande 5 4
Förföljande
gripande
4 2
Uthållighet 2 5
Social självsäkerhet 4 4
Social nyfikenhet 4 4
Socialt samspel 2 2
Handlingsförmåga 4 4
Annpassningsförmåga 4 3
Koncentration 3 3
Avreaktion 4 4
Minnesbilder 3 5
Rädsla 4 4
Aggressivitet 3 3
Nyfikenhet 4 3
Skott 5 5
Poäng 428 442


Stamtavla

L-kullen
KORAD SBCH
Norpatorps Kubik

TJH KORAD SBCH NBCH
Kickwas Odin

KORAD TJH
Norpatorps Knorpa

TJH
Norpatorps Lita
KORAD
Norpatorps Jork, "Jeck"
Marhöjs Leva