K-kullen
Födda 21/10 2004


Hälsa
Namn Hd Ed Bett Tänder Testiklar Öron Övrigt
Kaja A UA UA UA   UA  
Kaxa A UA UA UA   UA  
Krazy B UA UA UA   UA  
Kaiser A UA UA UA UA UA Röntgad Norge  
Kaveri A UA UA UA UA UA Röntgad Norge  
Kelzo B Mpl UA UA UA UA  
Kross A UA UA UA UA UA  

Meriter
Namn Titlar Skh Sph Sök Rph Tjh Mentalitet Uts/ext. Lydnad Övrigt
Kaja  TJH
  Godk. Lkl      FM-hund MH
MT
  Lp lkl1 Hkl. Bev
Kaxa Korad   Godk.
Lkl
      MH
MT
1:a/godk exteriör 2:a pris lkl 1 Godk anlagsprov viltspår. 2 x 1:a pris och hp i viltspår.
Krazy Korad
LP 2
  Godk Ekl
Godk.
Hkl
    MH
MT
2:a/godk exteriör Lp 2  
Kaiser

A-godk.
NRH

          MH
MT
     
Kaveri A-godk.
NRH
          MH      
Kelzo             MH      
Kross             MH
MT
     

Mentalitet
Syfte Kaja Kaxa Krazy Kaizer Kaveri Kelzo Kross
Samarbete
föremål/förare
3 3 3 2     2
Samarbete
föremål/tl
4 3 2 1     5
Gripa
ta tag 5 m
5 4 5 5     5
Gripa
ta tag 40 m
4 2 5 5     5
Gripa
hålla 5 m
3 2 4 5     3
Gripa
hålla 40 m
3 2 4 4     3
Gripa
slita, dra 5 m
5 2 5 5     5
Gripa
slita, dra 40 m
4 2 5 5     5
Förföljande 5 4 5 3     5
Förföljande
gripande
2 4 4 3     2
Uthållighet 3 4 5 2     1
Social självsäkerhet 5 5 5 4     5
Social nyfikenhet 5 4 3 5     5
Socialt samspel 5 2 4 4     4
Handlingsförmåga 4 3 5 4     3
Annpassningsförmåga 2 4 4 3     4
Koncentration 4 3 4 3     3
Avreaktion 5 3 5 5     4
Minnesbilder 5 5 5 4     3
Rädsla 5 4 5 3     2
Aggressivitet 5 3 5 3     3
Nyfikenhet 4 4 5 4     3
Skott 5 4 4 4     5
Poäng 494 415 530 448     429


Stamtavla

K-kullen
KORAD SBCH
Norpatorps Kubik

TJH KORAD SBCH NBCH
Kickwas Odin

KORAD TJH
Norpatorps Knorpa

TJH
Norpatorps Lita
KORAD
Norpatorps Jork, "Jeck"
Marhöjs Leva