Lita Till G-kull
Födda 15 april 2006
 
  E: Korad Sbch Råggrindan’s Grozz
2 ökl, mh, korad + 3, 259 poäng.
HD/AD: UA

U: KORAD TJH
NORPATORPS LITA

Ekl sph, Lydn.kl. III, Tj.h.cert/bev., MH, 2 ökl, L-test+2, Korningens mentaldel +3 268p.
HD/AD:UA.
 

Bilder
Kulldagbok
Kullsammanställning
(även med bilder)


 
G-kullen
Korad SBCH
Råggrindan’s Grozz

Korad SBCH
Tjh
Kiragårdens Grimm

Likatorps Bronja

KORAD TJH
Norpatorps Lita
KORAD
Norpatorps Jork, "Jeck"
Marhöjs Leva